Açık Veri Teknolojileri
“Veri olmadan bilgiyi inşa edemeyiz, bilgi olmadan yeni bilgi olmaz!”


Açık Veri Yönetim Sistemi

Veri, makine okunabilir halde işlenip anlamlandırıldığı sürece tekrar tekrar değer yaratır.

Ve bu değer, Açık Veri Yönetim Sistemimiz ile hem kamu hem özel sektör için başarılı yönetişim ve hizmet iyileştirme, ekonomik katma değer, istihdam ve maliyetleri azaltma, katılım ve inovasyon, şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi fırsatlara imkan tanır.

Ayrıca veri temelli analitik ve içgörü danışmanlıklarımız doğru stratejik kararlar vermenizi sağlar.

Veritabanı Analizi
İlgili kurumun hali hazırdaki veri toplama, işleme ve kullanma süreçlerinin analiz ve tasarımı, üst veri tanımlaması ve akan veri standartlarının belirlenmesi aşamalarını kapsar.

Veri Anonimleştirme ve Maskeleme
İlgili kurumun ihtiyaç analizi sonucunda ve gerekli durumlarda kişisel veri anonimleştirme, maskeleme, gizleme/saklama veya yok etme işlemlerinin KVKK mevzuatlarına göre yapılmasını kapsar.

Veri Dönüştürme
İlgili kurumun verilerinin uluslararası standartlara göre hem açık hem de ihtiyaç analizlerine göre farklı formatlarda makine okunabilir hale getirme aşamalarını kapsar.

Veri Görselleştirme
İlgili kurumun ihtiyaçlarına göre açık veriyi hem herkesin anlayabileceği hem de karar vermeyi kolaylaştırıcı şekilde görselleştirerek, interaktif şekilde sunma hizmetidir.

Açık Veri Portalı ve Yönetim Sistemi
Güncelleme ve yayınlama otomasyonuna sahip, üst veri tanımlamaları yapabilme ve var olan veri setlerini makine okunabilir formatlara dönüştürme imkanı veren Açık Veri Yönetim Sistemimiz; tüm kurumlar için hem veri yönetişim hem de rapor/analiz olanağı vermektedir.
Tüm veritabanları ve veri setleriyle uygun çalışabilen sistemimiz ile uluslararası standartlara uygun açık veri portalına sahip olabilmektesiniz.

Açık Veri Lisanslama
İlgili kurumun hizmet verdiği alana yönelik uygun modelinin seçilerek, açık verilerin dağıtım, paylaşım, kullanım ve yeniden kullanım prensiplerinin açıkça tarif edildiği lisans hizmetidir.

Açık Veri Analiz ve Yorumlama
Açık veriye dayalı iç görü analizi ile stratejik kararlar öncesinde doğru değerlendirmeler yapmayı kolaylaştıran hizmetimizdir.

Açık Veri Hukuk ve Uyum Danışmanlığı
Kişisel veri, ticari sır, stratejik bilgi veya patent/telif gibi kontrol mekanizmaları ile ilgili açık veri hukuku danışmanlık hizmetini kapsar.

Veri Envanteri ve Kataloğu Hazırlama
İlgili kurumun veri setlerinin sınıflandırılması, kaynak ve formatlarına göre ayrılması, entelektüel kullanım koşullarının değerlendirilmesi sonucunda bilgi varlıklarının ortaya çıkarılması hizmetidir.

Açık Veri Ekosistemi
Akademi, girişimciler, sivil toplum kuruluşları, vatandaş gibi ilgili tüm paydaşların katılımını sağlamak, açık veri kullanımı ile oluşturulmuş başarı hikayeleri yaratmak ve sürdürülebilir bir açık veri ekosistemi kurma hizmetlerini kapsar.

Açık Veri Politika ve Strateji Danışmanlığı
Bilgiye erişimin desteklenmesi, açık veri sağlanması, şeffaflığın ve açıklığın teşviki, kullanıcı ve paydaş ekosistemi entegrasyonu gibi süreçlerin tanımlandığı ilgili kuruma özel bir açık veri yönetim programı oluşturmak için gerekli strateji ve politikaların hazırlanması hizmetini kapsar.


Açık Veri Nedir?
Ne İşe Yarar?

Veri, dijital çağ için bir hammaddedir ancak petrol, kömür, kereste veya elmastan farklı olarak tekrar tekrar kullanılabilir ve değer üretebilir.

Verinin açık hali ise herkesin erişebileceği, tekrar tekrar kullanabileceği ve paylaşabileceği verilerdir.


Bize Ulaşın

Adres

Levent Mahallesi
Fulyalı Sokak No: 24
Beşiktaş / İstanbul – Türkiye

Sosyal Medya